Az MRE Bethesda Gyermekkórház (1146 Bethesda u. 3.) által üzemeltetett ittgyogyultam.bethesda.hu honlap (a továbbiakban Szolgáltató), által indított Itt gyógyultam! emlékpályázat (a továbbiakban „Pályázat”) a Bethesda Gyermekkórház oldalán érhető el (a továbbiakban „Szervező”). A pályázat résztvevőjévé (a továbbiakban Pályázó), abban az esetben válhat, amennyiben az Adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
1. A pályázatban való részvétel
1.1 A Pályázat meghirdetője és szervezője: MRE Bethesda Gyermekkórház Székhely: 1146 Budapest, Bethesda u. 3. Elérhetősége: bethesda@bethesda.hu
1.2 A Pályázatban való részvételre és a nyereményre csak abban az esetben jogosult, ha helyesen, és a valóságnak megfelelően adta meg számunkra a személyazonosságát igazoló adatokat. Az adatok hiányosságának következményeiért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
1.3 A Pályázatban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.
1.4 A Pályázatban való részvétel önkéntes. A Pályázatban való részvétel feltételei: – A pályázó rendelkezzen email címmel. Az email cím a Pályázó azonosítására szolgál. A nyertes értesítése emailben történik, ezért kérjük, hogy valós címet adjanak meg.
1.5 A történet beküldésével hozzájárul, hogy azt a Bethesda Gyermekkórház kommunikációs célokra felhasználhassa.

Adatvédelmi rendelkezések
A Pályázó a pályázatban való részvétellel hozzájárul, hogy személyi adatait és személyes jellegű információit (név, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A pályázat meghirdetője kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
A megadott személyes adatokat addig kezeljük, amíg a Pályázó kifejezetten írásban nem kéri azok törlését.
Az adatkezelés időtartama alatt a Pályázónak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.